Sentrale nyheter

Wirerekkverk

I dag er det nøyaktig 10 år siden NMCU sørget for at det ble forbudt å sette opp flere wirerekkverk i Norge. Noen motorsyklister synes dette var en viktig seier.

Spørreundersøkelse om framtidens motorsykler

Flere og flere europeiske storbyer innfører miljøbegrensninger på bruk av eldre kjøretøy. Også motorsykler. Motorsyklister vil dermed få et økt press på seg til å bytte fra en eldre sykkel til en nyere - kanskje til og med til en utslippsfri motorsykkel. FEMA ønsker å få vite hvilke synspunkter du har på denne situasjonen, og ber deg sette av noen minutter til å delta i en liten spørreundersøkelsen.

Flere drept i trafikken

En pressemelding fra Statens vegvesen forteller at 38 har omkommet på norske veier i juni og juli. Dette er 14 flere enn i de to samme månedene i fjor. Heldigvis gjelder ikke økningen motorsyklistene.

MC-parkering hos private parkeringsselskap

Det dukker stadig opp saker hvor motorsyklister har fått bøter for feil parkering i parkeringshus og på parkeringsplasser drevet av private aktører. NMCU kontaktet derfor tre parkeringsselskaper for å få bekreftet deres regler for MC-parkering.

Forhandlerforening for MC-forhandlere

Importører og brukere har gjort dette for lenge siden, og nå er det forhandlerens tur til å organisere seg. Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF) skal ivareta forhandlerens posisjon i verdikjeden og sørge for at norske MC-forhandlere vil være den viktigste møteplassen for norske motorsyklister også i fremtiden.

Lokale nyheter

Oslo-Akershus: Flere underskinner på vei opp i Akershus

Riktig skilting av veifeller og underskinner mest i fokus på vårmøtet i Oslo Akershus.


Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.