Sentrale nyheter

Halv avgift på beboerparkering i Oslo!

En av parkeringssakene i Oslo har dreid seg om å få redusert kostnaden for beboerparkering for MC i Oslo.

Få klager

Det er et faktum at NMCU så langt i år har hatt uvanlig få forbrukersaker - noe som selvfølgelig er svært gledelig. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si noe sikkert om grunnene til dette, men vi vil prøve å lage en oppsummering etter endt sesong.

NMCU ved en korsvei

Det avtroppende sentralstyret vil på kommende årsmøte presenterer noen forslag hva gjelder økonomi og organisasjon som vi må drøfte grundig sammen. Vi må rigge organisasjonen for endringene som ufravikelig er rett rundt hjørnet. I disse endringene ligger det også nye muligheter. Men vi må gjøre de rette veivalgene nå, og påtroppende leder og dennes sentralstyre trenger dine meninger og stemme for å få retning og styrefart. Om du har anledning ber NMCU deg som medlem derfor om å komme på årsmøtet i Åmli i Aust-Agder 2. september.

Høyt CO2 utslipp koster dyrt

NMCU har sendt brev til Europa-kontoret til Yamaha, Kawasaki og Piaggio og gjort oppmerksom på endringen i den norske avgiftsberegningen av motorsykler.

Støy

FEMAs generalsekretær, Dolf Willigers, deltok nylig på et internasjonalt møte der man igjen diskuterte støy som et forurensningsproblem. For motorsyklister er dette et evig dilemma; det som for oss er lyd er for andre støy.

Lokale nyheter

Oslo-Akershus: Kretsen på besøk hos Vegtrafikksentralen Øst

En tilfeldig samtale om tunnelsikkerhet på MC-messas vårmønstring i Lillestrøm mellom Ole-Ragnar Tandberg, leder i NMCU Oslo-Akershus, og to MC-førere, endte med en invitasjon til styret i kretsen om en guidet omvisning i Statens vegvesen Veitrafikksentral Øst.  

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.