Sentrale nyheter

FIM Rally 2017 i Sverige

Sundsvall Motor Cycle Club ønsker alle motorsyklister som er tilknyttet NMF og NMCU velkommen til det 72. FIM Rally i Sundsvall, fra 26-28 juli 2017.

Ingen grunn til panikk

Det har vært en del skriverier om nye regler for registrering av motorsykler etter 1. januar 2017. Beskjeden har vært at man ikke kan få registrert en ny, ikke tidligere registrert Euro 3 sykkel etter denne datoen, fordi det nå er Euro 4 utslippskrav som gjelder. Det er imidlertid ingen grunn til panikk …

Meld tap av førerkort på nett

Hvert år mottar Statens vegvesen ca. 60 000 meldinger om tapte førerkort. Før har du vært nødt til å dra på trafikkstasjonen eller til politiet for å få melde fra, nå kan du gjøre det på nett.

Dårlig oppfølging av vegvedlikeholdet

I og med at drifts- og vedlikeholdskontraktene for vegnettet har enorme økonomiske rammer ligger det også et ønske fra samfunnet om at fellesskapets midler blir brukt på en mest mulig effektiv måte. Om det er slik at Statens vegvesen har dårlig kontroll med det arbeidet som utføres kan det hende at samfunnets ressurser brukes feil.

En gledens dag for byggemiljøet

Regjerningens forslag til statsbudsjettet ble lagt fram kl. 10 i dag, og det var med stor glede vi så at Frps løfter fra NMCUs valgmøter på Tyrigrava nå er innfridd. Regjerningen foreslår nemlig at amatørbygde kjøretøy skal ha fritak fra engangsavgift!

Lokale nyheter

Nordland: Høstmøte i MC-Forum

MC-Forum har hatt høstmøte og diskutert ulykkesutviklingen i fylket, TS-dag for motorsyklister i 2017 og oppsetting av underskinner på rekkverk. NMCU Nordland bytter nå også fylkessekretær: Hans Skaar trekker seg tilbake etter mange års tro tjeneste og Gunnar Langfjord overtar det viktige vervet. Stor takk til Hans!

Søk

Google

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.