Drivstoff


 ESSO Norge, Esso MasterCard

ESSO MasterCard (EMC) er et kredittkort, fritt for årsavgift og gebyrer, som ved bruk gir medlemmer
i NMCU 40 øre rabatt pr. liter bensin og diesel på pumpepris inkl. moms. 20% rabatt på bilvask.På fyringsolje og parafin tilbys 20 øre rabatt pr. liter ink. mva, på den til enhver tid gjeldende listepris hos ESSO Energi.

Her kan du sjekke den nye web-siden:  Søknadsskjema for NMCU medlemmer.  
tlf. 21 01 53 65  (Kundeservice Esso Mastercard)            


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.