Full Kontroll

Det er et faktum at motorsykkel er et krevende kjøretøy som tilbyr mindre passiv sikkerhet enn en bil. For å kompensere for motorsykkelens "innbygde" risiko må MC-førerne derfor ha høy kompetanse. Førerkompetanse kan deles i to deler, nemlig kjøreteknisk kompetanse og trafikal kompetanse. Begge deler er akkurat like viktig. Det kreves mye trening for å bli en dyktig MC-fører, og for å lykkes er det avgjørende å vite hva man skal trene på. For å hjelpe dem som ønsker å heve sin kompetanse har NMCU oppsummert og skrevet ned motorsyklistenes egne kjøretekniske og trafikale erfaringer i boka Full Kontroll. Vi legger ikke skjul på at det er et omfattende materiale vi har lagt ut, men belønningen for den som tar seg bryet med å tilegne seg stoffet kan være betydelig økt kjøreglede og større trygghet!

 

 

 Full Kontroll PDF for nedlasting

 

 

 

Full Kontroll og Godt Tenkt i en og samme bok, Finnes fortsatt til kun kr. 25,-
Kontakt,  bjorn(at)nmcu.org eller ring tlf. 908 37 374


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.