Medlemsfordeler

Medlemmer i NMCU som kan fremvise gyldig medlemskort for 2017 kan benytte seg av NMCUs medlemsfordeler.
Husk, ESSO-avtalen og Choice avtalen krever egne søknader.
Ved overnatting bør det opplyses at man krever NMCU-rabatt allerede når bestillingen gjøres.  
Mange norske treffarrangører gir NMCU-rabatt på treffavgiften men uten gyldig medlemskort kan man ikke kreve rabatt. 


2017

Her finner du NMCU kalenderens oversikt:  Medlemsfordeler 2017 (pdf)

                                                                                                                                                                        Butikker: (se også Medlemsfordeler 2017) 
                                                                                                                                                                        
Bullfighter AS (pdf)

                                                                                                                                                                        HEAR Safe (link)

                                                                                                                                                                        TRB Cycles (link)  
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                            
Hotell: (se også Medlemsfordeler 2017) 
                                                                                                                                                                            
Quality Straand Hotel (pdf)   
                                                                                                                                                                            
Nordic Choice Hotels (pdf)
                                                                                                                                                                             Hovden Resort (pdf) 

Forsikring - Drivstoff - 2017                                                                                                                             

                 

  


Andre tilbud til NMCU medlemmer 2017:


 
  
- Kunst-Kultur 2017 (pdf)
- Wildlife Photograher (pdf)


 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.