Medlemskap

 • Hvorfor bli medlem? 
 • Hva har NMCU oppnådd?
 • Innmelding
 • Adresseendring • Klubb:

  Registreringsskjema for endring av opplysninger på klubb-medlemmer i NMCU:
  Registreringsskjema-2017 (xls)

  Nystartet klubb som ønsker medlemskap i NMCU bes ta kontakt med NMCU sekretariatet
  tlf. 908 37 374
  nmcu(at)nmcu.org


  Creative Commons License
  This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.