Miljøoblater innføres i europeiske byer

Slik ser de fransk miljøoblatene utSlik ser de fransk miljøoblatene utGreen-Zones er en nettportal for alle europeiske miljøsoner. Lovpålagte restriksjoner med innføring av nye miljøoblater tar seg opp i Europa. På grunn av økende forekomster av svevestøv og NOx-forurensning i europeiske byer og kommuner, påtvinges veitransporten i økende grad regionale kjøreforbud og bruk av miljøsoner. Kravene om reduksjon i helseskadelig svevestøv og NOx ble innført den 11.06.2008 med bakgrunn i EUs luftkvalitetsdirektiv 2008/50/EC. Dette har ført til nasjonale forskrifter og lover som har blitt oversatt og tilpasset regionale og nasjonale forhold i EU-landene. Lovene er komplekse og inneholder mange nasjonale og lokalt tilpassede regler med enkelte unntak noen i byer og kommuner.

Green Zones har oversikten over hvor miljøsonene er og i hvilke land de gjelder i. Dette gjelder både for nyttetransporten og turisttrafikken. I tillegg har Green Zones gått i dybden på de regionale lovene og unntakene, og forklaring på hvilke miljøoblater som kreves for å kjøre inn i de ulike sonene. Miljøoblater kan kjøpes direkte hos Green-Zones, så unngår man høye bøter for ulovlig kjøring i miljøsonene. Kravene som stilles til den europeiske nyttetransporten og busstransporten øker stadig. Hvordan de ulike miljøsonene i byene håndheves og hvilke regler som gjelder bør man være klar over før man kjører inn i sonene?

Ofte rekker man ikke på forhånd å kjøpe påkrevd oblat til det landet eller byen man skal til. Det avgjørende er at du også selv har en viss kjennskap til hvilken kategori miljøoblat som er påkrevd for ditt kjøretøy og hvilke tidspunkter som gjelder for de respektive miljøsonene. For å unngå høye bøter, må kjennskap til hvilke ukedager, hvilke tider på døgnet og hvilke kjøretøygrupper som kan ha kjøreforbud inn i de respektive sonene. Det er EU-klassifiseringen av kjøretøyet som er retningsgivende. På Green-Zones 40 forskjellige nettsteder på 20 ulike språk gis det god informasjon om miljøsonene. På selskapets nettsider kan du bestille det miljøoblatet du trenger. De gratis-ekstratjenestene Green-Zone-kundene får med på kjøpet av miljøoblatet finner du på den nedlastbare infoflyeren. Den inneholder også en detaljert oversikt over tjenestene Green-Zone-appen tilbyr, inkludert oversikt over de europeiske miljøsonene. Det er verdt å merke seg at de landene dette gjelder er; Østerrike, Danmark, Frankrike og Tyskland.

Link til bestilling av oblater


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.