NMCUs årsmøte 2017

Den 2. september 2017 avholdt NMCU sitt årsmøte på Åmli i Aust-Agder

NMCUs årsmøte var godt besøkt og det ble diskutert heftig om organsiasjonens fremtid.  

Referat med innmeldte saker som vedlegg finner du her: NMCUs årsmøte 2017


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.