Oppland: Høstmøte i MC-Forum Oppland

Fra venstre Hans Martin Asskildt, SVV, Lise Berg, NMCU og Hans Skartlien, SVV.Fra venstre Hans Martin Asskildt, SVV, Lise Berg, NMCU og Hans Skartlien, SVV.MC-Forum i Oppland har avholdt høstmøtet. Hans Martin Asskildt og Hans Skartlien fra Statens vegvesen og Lise Berg fra NMCU hadde et godt møte.

Referatet fra forrige møte ble kort gått gjennom før vi tok oss gjennom dagens agenda. Jeg informerte om vaktskiftet på kontoret i Moss der Geir Strand har tatt over etter Morten Hansen. Morten har vært svært viktig for oss MC’ister i alle disse årene.
Årets SE OSS aksjon gjennomgått. NMCU takket for all støtten vi har mottatt med flotte plakater og annonseringer i de fire store lokalavisene i forkant av to SE OSS-aksjoner.
Vi gjennomgikk så årets TS/MC-dag. Dagen ble bra tross vårmønstringen på Lillestrøm. Det ble vist bilder og fortalt om dagen. Neste års TS/MC Dag blir 5. mai 2018!  

Ulykkesutviklingen
Her er det ikke gjennomført noen større tiltak da det er andre årsaker til ulykkene enn veiens beskaffenhet. NMCU Oppland har levert FV 255 (Skåburunden), FV 250 Vingrom- Dokka og FV 249 (Snertingdalsvegen) til Ny nasjonal strategi for MC og Moped 2018-2021. Her vil vi på vårmøtet i MC Forum planlegge felles befaring 1-2 dager for den en eller begge veiene.  Befaringen blir gjennomført medio mai 2018. 

Kjøregård for MC/moped fra 2018 på Lillehammer
SVV opplyser at det blir en midlertidig kjøregård. Nytt/nye steder for kjøregård er fortsatt under forhandlinger. Det blir oppkjøringer på Lillehammer i 2018. De langsiktige alternative planene for kjøregårder tilsier plassering på Coop Rudshøgda, Litra eller Birkebeineren. Det skal bli kjøregård, men hvor det blir er ikke endelig bestemt.
  

Takk for godt møte!
NMCU Fylkessekretær i Oppland, Lise Berg

 

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.