Oslo-Akershus: Kretsen på besøk hos Vegtrafikksentralen Øst

En tilfeldig samtale om tunnelsikkerhet på MC-messas vårmønstring i Lillestrøm mellom Ole-Ragnar Tandberg, leder i NMCU Oslo-Akershus, og to MC-førere, endte med en invitasjon til styret i kretsen om en guidet omvisning i Statens vegvesen Veitrafikksentral Øst. 

Her kan du lese om besøket


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.