Rapporter

Rapporter på engelsk

National Strategy for Motorcycles and Mopeds

År: 
2015

Norwegian Public Roads Administration and Norwegian Motorcycle Union (NMCU) 2014
National Strategy for Motorcycles and Mopeds 2014-2017 including follow - up measures


Evaluation advanced training course for motorcyclists

År: 
2014
.....Motorcyclists ride safer after training. SWOV R-2014 -22E
SWOV -one day training courses -2014

Full Control

År: 
2013

....everything you need to become a good rider
Full Control - 2013


The effects of a one-day advanced rider training for motorcyclists

År: 
2013

M.J Boele, MSc, dr. S. de Craen & A.L.M.T Erens
Leidschendam, 2013
SWOV - Summary in english


SWOV_Dutch SEE US study_2012

År: 
2012

Dr. S. de Craen, dr. M. Doumen, N. Bos & dr. Y. van Norden Leidschendam, 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
SWOV_Dutch SEE US study_2012


The roles of motorcyclists and car drivers in conspicuity-related motorcycle crashes

År: 
2011

Dr. S. de Craen, dr. M. Doumen, N.Bos & dr. Y. van Norden
The roles of motorcyclists and car drivers in conspicuity-related motorcycle crashes                                   


Road Design for Future Maintenance-Life-cycle Cost Analyses for Road Barriers

År: 
2011

Department of Civil and Architectural Engineering  Division of Higway and Railway Engineering
Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, Sweden
Hawzheen Karim
Road Design for Future Maintenance-Life-cycle Cost Analyses for Road Barriers


European Agenda for Motorcycle Safety

År: 
2009

Federation of European Motorcyclists Associations
European Agenda for Motorcycle Safety


OECD Workshop on Motorcycle Safety

År: 
2008

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
OECD Workshop on Motorcycle Safety


Designing safe roads for motorcyclists

År: 
2008

European Road Assessment Programme (EuroRAP)
Designing safe roads for motorcyclists


IRT model European programme

År: 
2006

The Initial Rider Training Project
EU / FEMA / FIM
IRT model European programme


Motorcycle impacts to roadside barriers-real-world accident studies, chrash tests and simulations in Germany and Australia

År: 
2005

DEKRA Automobil GmbH, Germany     
F.Alexander Berg, Peter Rücker, Marcus Gärtner, Jens
König, 
Monash University, Australia
Raphael Grzebieta, Roger Zou
Motorcycle impacts to roadside barriers-real-world  accident studies, chrash tests and simulations carriedout in Germany and Australia


Handbook 251e: Curriculum (A1 and A)

År: 
2005

Norwegian Public Roads Administration 
 Handbook 251e: Curriculum (A1 and A)


The Road to Success

År: 
2005

Federation of European Motorcyclists Associations
The Road to Success


MAIDS: Motorcycle Accidents In Depth Study

År: 
2004

Association of European Motorcycle Manufacturers
MAIDS: Motorcycle Accidents In Depth Study


Handbook 245e: MC Safety

År: 
2004

Norwegian Public Roads Administration
Handbook 245e: MC Safety


Norway-Curriculum Category A1 and A Norway

År: 
2004
Issued by the Norwegian Public Roads Administartion
Norway-Curriculum Category A1 and A Norway

GDE Matrix -2003

År: 
2003
University of Turku, Traffic Research
M. Peräaho, E. Keskinen, M. Hatakka
GDE Matrix -2003

Motorcycle and Safety Barrier Crash-Testing: Feasibility Study

År: 
2000

Department of Transport and Regional Services,
Australian Transport Safety Bureau
Motorcycle and Safety Barrier Crash-Testing: Feasibility Study


The visibility of motorcycles and mopeds

År: 
1999

Institute of Transport Economics (TØI), Norway
The visibility of motorcycles and mopeds


Rapporter på norsk eller svensk

Tilsynsrapport - Styring og oppfølging av driftskontraktar

År: 
2015

Vegtilsynet
Bård Gjerde, Kenneth Lyngsgård, Ida Blomhoff Pedersen
Tilsynsrapport - Styring og oppfølging av driftskontraktar 2015


Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

År: 
2014

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014–2017 er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet,
Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner.
I tillegg har 19 interesseorganisasjoner gitt innspill til planen.
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017


Evaluering av implementeringen av føreropplæringen klasse A

År: 
2013

Høgskolen i Nord-Trøndelag
Evaluering av implementeringen av føreropplæringen klasse A - En kvalitativ studie av de pedagogiske intensjoner


Statens vegvesen-Løs grus etter dekkereparasjoner

År: 
2012

Statens vegvesen.
Rundskriv vedrørende ensartet og mer trafikksikre forhold etter utbedringsarbeider. 
Fjerning av løs grus etter dekkereparasjoner.


Motorsyklisters holdninger til trafikksikkerhet

År: 
2011

Rapport fra spørreundersøkelse 2011, NMCU og Trygg Trafikk
Motorsyklisters holdninger til trafikksikkerhet


Høyrisikogrupper i vegtrafikken

År: 
2008

Universitetet i Stavanger (UiS)
Høyrisikogrupper i vegtrafikken


Høyrisikogrupper i vegtrafikken

År: 
2008

Universitetet i Stavanger (UiS)
Høyrisikogrupper i vegtrafikken


"GADGET"-matrisen (Førerkompetanse)

År: 
2004

Vägverket, Statens vegvesen - Vegdirektoratet
"
GADGET"-matrisen (Førerkompetanse)


Håndbok 245: MC-sikkerhet

År: 
2004

Statens vegvesen - Vegdirektoratet
Håndbok 245: MC-sikkerhet


Vurdering av etterutdanningskurs for MC-førere

År: 
2003

SINTEF Bygg og miljø - Veg og samferdsel 
Vurdering av etterutdanningskurs for MC-førere      


MC-ulykker

År: 
2000

SINTEF Bygg og miljøteknikk - Samferdsel 
MC-ulykker  


SSB undersøkelse av motorsykkelulykkene i 1999

År: 
2000

MC-Rådet, Statistisk sentralbyrå 
SSB undersøkelse av motorsykkelulykkene i 1999    


MC-prosjektet KØFRI

År: 
1999

Motorsykkelgrossistenes Forening (MGF)
MC-prosjektet KØFRI   


Motorsyklers/mopeders synlighet

År: 
1999

Transportøkonomisk institutt (TØI)
Motorsyklers/mopeders synlighet


Att synas eller inte synas, det är frågan

År: 
1997

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF), 
Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation (SMC)
Att synas eller inte synas, det är frågan


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.